Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 18.09.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

18. september 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič
 
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Andrej Kovačič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Mirjana Horvat
z Akademije za glasbo
naslov dr. disertacije: Oblikovanje profila učitelja glasbe v osnovnem šolstvu na Hrvaškem in v Sloveniji skozi zgodovinski razvoj do sodobnosti
mentorica: prof.  dr. Darja Koter

2. Sabina Devjak Novak
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Proučevanje nekaterih s funkcionalnostjo povezanih lastnosti hipromeloze kot tvorilca ogrodnih tablet
mentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
somentor: prof. dr. Franc Vrečer
                                   
3. Meta Kokalj
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Identifikacija rastlinskih vrst s pomočjo infrardeče spektroskopije
mentor: prof. dr. Samo Kreft

4. Matija Rojnik
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vloga in delovanje katepsina H v človeških celicah
mentor: prof. dr. Janko Kos

5. Petra Petelin
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Proučevanje vpliva stabilizatorjev in drugih pomožnih snovi ter tehnoloških parametrov nanonizacije na stabilnost slabo topne učinkovine v trdni farmacevtski obliki
mentor: prof. dr. Janez Kerč
somentorica: viš. raz. sod. dr. Simona Bohanec

6. Veronika Škedelj
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje inhibitorjev D-aspartat ligaze in D-alanil-D-alanin ligaze
mentorica: doc. dr. Anamarija Zega

7. Janja Zupan
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv vnetnih citokinov na sistem dejavnikov RANK/RANKL/OPG v kostnem tkivu pri bolnikih z osteoporozo in osteoartrozo
mentorica: prof. dr. Janja Marc
                                    
8. Petra Dolenc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Telesna samopodoba in spoprijemanje s stresom pri športno aktivnih mladostnikih in njihovih neaktivnih vrstnikov
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentor: prof. dr. Rado Pišot

9. Nino Lovrek
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Nietzschejeva filozofija življenja
mentorica: prof. dr. Cvetka Toth

10. Maksimiljana Marinšek
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Komparativni vidiki instrumentalnega učenja živali
mentor: prof. dr. Ludvik Horvat

11. Darja Marinšek
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Podoba super junaka v ameriški književnosti v obdobju po 2. svetovni vojni
mentor: prof. dr. Igor Maver
somentor: prof. dr. Mirko Jurak

12. Jana Šimenc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vidni in nevidni simptomi: alergije med družbenim, kulturnim in biološkim
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentor: prof. dr. Alojz Ihan