Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 02.10.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

Danes, 2. oktobra 2012 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jernej Baškovč
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Uporaba kombinatorne sinteze v pripravi mono in bicikličnih heterocikličnih sistemov
mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

2. Marija Čolović
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Priprava in uporaba trdnih elektrolitov na osnovi ionskih tekočin za fotoelektrokemijske celice
mentor: prof. dr. Boris Orel

3. Jaka Marušič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Termodinamika vezanja fragmentov protiteles na dejavnik tumorske nekroze alfa
mentor: prof. dr. Jurij Lah

4. Andrej Pohar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Intenzifikacija kemijskih procesov z miniaturizacijo naprav
mentor: prof. dr. Igor Plazl

5. Bojan Šarac
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Vpliv temperature in dodanega elektrolita na termodinamiko micelizacije dodeciltrimetilamonijevega klorida
mentorica:  prof. dr.  Marija Bešter Rogač

6. Andrej Ščavničar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Določevanje biogenih aminov in nitrozaminov v ribjem mesu ter sirih
mentor: prof. dr. Matevž Pompe

7. Anja Bubik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Ekološki, biološki in biokemični učinki nekaterih pogostih nehepatotoksičnih cikličnih cianopeptidov (n-hCCP)
mentor: prof. dr. Bojan Sedmak

8. Ines Cilenšek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Genetska pogojenost srčnega infarkta in diabetične retinopatije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
mentor: prof. dr. Danijel Petrovič

9. Jana Makuc
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Polimorfizmi genov, udeleženih v oksidacijskem stresu, pri diabetični nefropatiji bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
mentor: prof. dr. Danijel Petrovič

10. Uršula Prosenc Zmrzljak
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Novi vidiki uravnavanja holesterogenega CYP51 in cirkadianih represorjev PER1 in PER2
mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

11. Andrej Repež
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Neprekinjeno pooperativno nadzorovanje prostih režnjev z bližnje-infrardečo spektroskopijo
mentor: prof. dr. Zoran M. Arnež

12. Boštjan Šeruga
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza absolutnih koristi preizkušanih zdravil proti raku dojke in kolorektalnem raku v kliničnih raziskavah faze III
mentor: prof. dr. Branko Zakotnik
somentor: Ian F. Tannock, MD PhD FRCPC