Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.10.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

9. oktober 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Mojca Furman Oman
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje
mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič

2. Matej Bobnar
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Anizotropne fizikalne lastnosti kvazikristalov z ikozaedrično in dekagonalno simetrijo ter njihovih periodičnih aproksimantov
mentor: prof. dr. Janez Dolinšek

3. Peter Gregorčič
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Brezdotično opazovanje optodinamskih pojavov
mentor: prof. dr. Janez Možina

4. Miha Mihovilovič
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Meritev dvojnopolarizacijskih asimetrij v kvazielastičnih procesih   in 
mentor: prof. dr. Simon Širca

5. Blaž Mojškerc
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Preslikave, ki približno ohranjajo ortogonalnost
mentor: Aleksej Turnšek

6. Andrej Petelin
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Sipanje svetlobe v tekočekristalnih elastomerih
mentor: prof. dr. Martin Čopič

7. Petra Anić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kako priti do sreče: življenjski cilji adolescentov in aktivnosti v prostem času
mentor: prof. dr. Janek Musek
somentorica: doc. dr. Andreja Avsec

8. Aldo Milohnić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Artikulacije avtonomije sodobne umetnosti v razmerju do pravne sfere
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

9. Vojko Pavlin
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Goriška - od vladavine zadnjih goriških grofov do habsburške dedne dežele
mentor: prof. dr. Boris Golec
somentor: prof. dr. Peter Štih

10. Mitja Reichenberg
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Film in filmski zvok v družbeni funkciji
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

11. Xuan Wang
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj predstav o številih pri otrocih: študija med kitajskimi otroci
mentor: prof. dr. Matija Svetina
somentor: prof. dr. Ludvik Horvat