Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.10.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

16. oktober 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Marinko Banjac
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Mimetičnost afriških političnih idej v 19. stoletju
mentor: prof. dr. prof. dr. Jernej Pikalo

2. Andreja Breznik
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Upravljanje arheološkega parka v RS
mentor: akad. prof. dr. Veljko Rus
somentorica: doc. dr. Jelka Pirkovič

3. Amadeja Dobovišek
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Vpliv vrhnjega menedžmenta na vodenje prodaje
mentor: doc.  dr. Mihael Kline
somentor: prof. dr. Philip Stiles

4. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Dejavniki zdravega prehranjevanja v precepu med individualnim in družbenim
mentorica: doc. dr. Blanka Tivadar

5. Aleksander Sašo Slaček Brlek
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Odnos med "estetsko javnostjo" in "politično javnostjo"
mentor:  akad. prof. dr. Slavko Splichal
somentor: prof. dr. Lev Kreft

6. Simona Topolinjak
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Dejavniki izvajanja politik Evropske unije na področju enakosti spolov
mentorica: prof. dr. Danica Fink Hafner

7. Janja Vuga
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Medkulturno sodelovanje v večnacionalnih operacijah in misijah: delovanje Slovenske vojske
mentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič

8. Aleksander Žerdin
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Vpliv zamenjave politične elite na omrežje ekonomske elite: primer Slovenije po volitvah 2004
mentor: prof. dr. Andrej Mrvar
somentor: prof. dr. Anton Kramberger

9. Anja Žnidaršič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Stabilnost bločnega modeliranja
mentorica: prof. dr. Anuška Ferligoj
somentor: prof. dr. Patrick Doreian

10. Vanja Riccarda Kiswarday
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih
mentorica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan

11. Marjeta Tomulić Vehovec
s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Odgovornost države za kršitev prava Evropske skupnosti in vprašanje ugotavljanja neposredne vzročne zveze
mentor: prof. dr. Peter Grilc

12. Loredana Peteani
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Narodi v luči Božjega ljudstva in njihovo poslanstvo
mentor: prof. dr. Ivan Janez Štuhec