Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.10.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

24. oktober 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
 
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Meti Buh Gašparič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Funkcionalna analiza genov za halotoleranco in izboljšava določanja gensko spremenjenih rastlin
mentorica: prof. dr. Jana Žel              
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden

2. Borut Jerman
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga in delovanje endogenih sekretornih fosfolipaz A2 na celičnem modelu motoričnega nevrona
mentor: prof. dr. Jože Pungerčar

3. Miha Lučovnik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Nevtrofilni defenzini in interlevkin 6 v diagnostiki znotrajmaternične okužbe po prezgodnjem predčasnem razpoku ovojev mentorica: prof. dr. Metka Derganc
     
4. Mirjana Perković Benedik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Odprto ovalno okno in ishemični možganskožilni dogodki neznanega vzroka pri otrocih
mentor: prof. dr. Tomaž Podnar         

5. Katja Žerjavič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza pomena mutacije V617F v genu za kinazo JAK2 in sprememb v izražanju nekaterih genov pri povezavi med vensko trombozo in mieloproliferativno boleznijo
mentorica:  prof. dr. Nadja Kokalj Vokač      

6. Mirica Debeljak
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Obstojnost sintetičnih papirjev potiskanih s specialnimi tiskarskimi barvami
mentorica: prof. dr. Diana Gregor Svetec
somentorica: prof. dr. Sabina Bračko                      

7. Tamara Ferjan
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Določanje izvora embaliranih vod
mentor: prof. dr. Mihael Brenčič

8. Mateja Jemec Auflič
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba metode permanentnih sipalcev v geologiji kot podpora pri proučevanju plazljivih območij
mentor: doc. dr. Marko Komac
somentor: prof. dr. Mihael Ribičič

9. Grega Klančnik
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Termodinamična karakterizacija aluminijevega in cinkovega kota ternarnega sistema Al-Sb-Zn
mentor: prof. dr. Jožef Medved
somentor: prof. dr. Boštjan Markoli

10. Miloš Miler
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba SEM/EDS v mineralogiji in geokemiji okolja
mentorica: prof. dr. Breda Mirtič
somentorica: doc. dr. Mateja Gosar

11. Duška Rokavec
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Raziskovanje in izkoriščanje izbranih nekovinskih mineralnih surovin v pogojih geoloških danosti, prostora in trga
mentorica: prof. dr. Breda Mirtič