Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev in doktoric znanosti

Datum objave: 30.10.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

30. oktober 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Julijana Kristl je danes promovirala naslednji doktorici in doktorje znanosti:
     
1.Jure Aćimović
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Statistično vrednotenje cirkadianega ritma holesterola in njegovih intermediatov v jetrih in krvni plazmi miši divjega seva in seva z izničenim genom Crem
mentorica: prof. dr. Katarina Košmelj
somentor: prof. dr. Marko Goličnik

2.Daliborka Dušanić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Odziv celic sklepnega hrustanca kokoši na okužbo z bakterijo Mycoplasma synoviae
mentorica: prof. dr. Mojca Narat

3. Tina Ivančič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Fiziološki odziv bakterije Escherichia coli na periodično spreminjanje temperature
mentor: prof. dr. David Stopar
     
4. Roman Paškulin
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Farmakodinamika enteogenih drog - vpliv na izražanje genov
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj         

5. Igor Prša
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv amonijevega nitrata na izbrane fiziološke procese v listih in plodovih različnih sort jablan (Malus domestica Borkh.)
mentor:  prof. dr. Franc Štampar
somentor: prof. dr. Robert Veberič

6. Aleš Bizjak
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Optodinamska karakterizacija interakcije kratkotrajnih bliskov Er:YAG laserja z vodo na različnih površinah
mentor: prof. dr. Janez Možina

7. Janez Križan
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Laserska fluorescenčna termometrija s sintetiziranimi oksidnimi mono- in nanokristali
mentor: prof. dr. Janez Možina
somentor: prof. dr. Ivan Bajsić

8. Uroš Leskovšek
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Sočasni prenos toplote in snovi v vlaknasti toplotni izolaciji s tesnimi robnimi površinami
mentor: prof. dr. Sašo Medved

9. Andrej Svete
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vpliv tokovnih pulzacij na merilno točnost merilnikov pretoka
mentor: prof. dr. Ivan Bajsić
somentor: doc. dr. Jože Kutin

10. Jaka Tušek
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Termomagnetne lastnosti aktivnega magnetnega regeneratorja
mentor: prof. dr. Alojz Poredoš
somentor: doc. dr. Andrej Kitanovski

11. Rok Zupančič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Strukturiranje avtonomnih delovnih sistemov
mentor: prof. dr. Alojzij Sluga

12. Anton Gradišek
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Raziskave dinamike vodika v kompleksnih kovinskih sistemih z jedrsko magnetno resonanco
mentor: viš. znan. sod. dr. Tomaž Apih