Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih novih dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 13.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

13. november 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Andrej Kovačič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Maja Bausovac
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju
mentor: prof. dr. Ladislav Ciglenečki

2. Tamara Bosnič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Primerjava filmskega in literarnega jezika kot izhodišče za obravnavo filma pri pouku tujega jezika
mentor: prof. dr. Janez Skela

3. Renata Čampelj Jurečič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Doseganje književnovzgojnih ciljev z uporabo novih metod ob podpori informacijsko-komunikacijske tehnologije v gimnaziji
mentorica: prof. dr. Boža Krakar Vogel

4. Katja Grgić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Metajezikovno zavedanje otrok in vzgojiteljičina raba govora v vrtcu
mentorica: Ljubica Marjanovič Umek

5. Simon Hajdini
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Dolgčas kot filozofski problem
mentor: prof. dr. Mladen Dolar

6. Irma Hibert
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Iskanje identitete v romanih Antonia Muňoza Moline
mentorica: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

7. Polona Kelava
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kompetence in kvalifikacije z vidika potrjevanja neformalno pridobljenega znanja in socialne razslojenosti
mentor: prof. dr. Janko Muršak

8. Borut Koloini
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Obredno prelamljanje časa po taborniško: institucionalno vzpostavljanje nove urbane kulture mladih v Ajdovščini med letoma 1952 in 1967
mentor: prof. dr. Rajko Muršič

9. Željko Oset
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen in vloga Slovenske akademije znanosti in umetnosti v procesu oblikovanja slovenske znanosti
mentor: prof. dr. Božo Repe

10. Saša Poljak Istenič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Šege ob delu: transformacija ritualnih praks in raziskovalni problemi
mentor: prof. dr. Janez Bogataj
somentorica: znan. svet. dr. Ingrid Slavec Gradišnik

11. Eva Škobalj
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Ženski liki v sodobni hispanoameriški prozi s poudarkom na delih Laure Restrepo, Marcele Serrano in Isabel Allende
mentorica: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

12. Erika Zabret
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Družinski odnosi in njihov pomen za človekovo psihično blagostanje
mentor: prof. dr. Janek Musek 
somentorica: doc. dr. Andreja Avsec