Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 29.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 29. novembra 2012 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Danilo Bevk
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv akaricida kumafosa na pašno aktivnost, socialno vedenje in učenje medonosne čebele Apis mellifera L.
mentorica: znan. sod. dr. Jasna Kralj
somentor: prof. dr. Andrej Čokl

2. Bojan Butinar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Zasnova analitičnega postopka ugotavljanja pristnosti in stopnje predelave bučnega olja
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: prof. dr. Rajko Vidrih

3. Rozalija Cvejić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Zasnova študije vodnega cikla za ruralna območja
mentorica: prof. dr. Marina Pintar
somentorica: prof. dr. Mojca Golobič
 
4. Sandra Janežič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza medgenske regije ribosomskih operonov pri bakteriji Clostridium difficile
mentorica: prof. dr. Maja Rupnik
somentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok

5. Robert Leskovšek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Proučevanje potencialnih znakov invazivnosti pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.)
mentor:  doc. dr. Andrej Simončič
somentor: prof. dr. Franc Batič 

6. Marko Petek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Interakcije med krompirjem (Solanum tuberosum L.), krompirjevim virusom Y (PVY) in koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata Say) na molekularnem nivoju
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden

7. Petra Ratajc
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vrednotenje kakovosti rastlinskih drog iz družine ustnatic (Lamiaceae) in ocenjevanje njihove antioksidativne aktivnosti
mentorica: prof. dr. Dea Baričevič
                                         
8. Helena Rojht
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vrednotenje novih načinov zatiranja izbranih vrst škodljivih hroščev (Insecta, Coleoptera)
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan
somentorica: prof. dr. Milica Kač

9. Matej Maček
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Vpliv matrične sukcije na pomike plazu Slano blato
mentor: prof. dr. Bojan Majes 

10. Gorazd Novak
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva mentor: prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Tom Bajcar

11. Nika Razpotnik Visković
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij
mentor: prof. dr. Andrej Pogačnik
somentor: prof. dr. Drago Kos