Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 11.12.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

11. december 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

 Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes promovirala naslednji doktorici in doktorje znanosti:
     
1. Hana Debevec
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Matematično modeliranje operativnih in rehabilitacijskih postopkov po poškodbah kolčne ponvice
mentor: prof. ddr. Aleš Iglič
somentor: doc. dr. Matej Danjel

2. Klemen Drobnič
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Detekcija zloma rotorskih palic v asinhronskem motorju
mentor: prof. dr. Vanja Ambrožič

3. Ivan Iskra
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Detekcija nanodelcev v aerosolih s kapacitivnim senzorjem
mentor: prof. dr. Dejan Križaj
somentorica: prof. dr. Maja Remškar

4. Grega Jakus
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Arhitektura sistema za tolmačenje večjezičnega spletnega dokumenta
mentor: prof. dr. Sašo Tomažič

5. Peter Kosmatin
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Optimizacija vodenja preklopnega reluktančnega generatorja
mentor:  prof. dr. Danjel Vončina

6. Benjamin Lipovšek
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Napredni koncepti svetlobnega ujetja v tankoplastnih optoelektronskih elementih
mentor: prof. dr. Janez Krč

7. Simon Ostrožnik
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Hibridni filter za enosmerne napajalne sisteme
mentor: doc. dr. Peter Zajec
                                         
8. Tadej Podgornik
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Nove metode ovrednotenja merilnikov upornosti za potrebe termometrije
mentor: prof. dr. Janko Drnovšek

9. Borut Povše
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Trk robotskega manipulatorja s človeško roko
mentor: akad. prof. dr. Tadej Bajd 

10. Anton Sodja
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Objektno orientirano modeliranje in analiza simulacije avtomatsko prevedenih  modelov
mentor: prof. dr. Borut Zupančič
                                         
11. Jurij Tratnik
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Stabiliziran prenos radiofrekvenčnega takta po optičnem vlaknu s femtosekundno točnostjo
mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar

12. Jožica Habijanič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv polisaharidov slovenskega seva glive Ganoderma lucidum na vnetne in imunske odzive humanih mononuklearnih celic
mentor: prof. dr. Marin Berovič
somentorica: znan. svet. dr. Branka Wraber