Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktoric in doktorjev znanosti

Datum objave: 13.12.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

13. december 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Aleš Hančič
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Določitev in optimizacija mehanskih lastnosti bio-polimernih kompozitnih materialov s pomočjo mikromehanskih metod
mentor: prof. dr. Karl Kuzman
somentor: prof. dr. Igor Emri

2. Rok Vrabič
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Krmiljenje avtonomnih obdelovalnih sistemov v proizvodnem okolju
mentor: prof. dr. Peter Butala

3. Jurij Žumer
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Karakterizacija kinematičnih parametrov sistema togih teles z uporabo inercijskih mikro-elektro-mehanskih sistemov
mentor: prof. dr. Miha Boltežar
somentor: doc. dr. Janko Slavič

4. Franc Pozderec
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih
mentorica: prof. dr. Alenka Kuhelj

5. David Bombač
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Atomistične simulacije kinetike izločanja v večkomponentnih zlitinah z atomi legirnih elementov na intersticijskih in/ali substitucijskih mestih kristalne mreže
mentor:  prof. dr. Goran Kugler
somentor: prof. dr. Radomir Turk

6. Eva Ilec
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nanokompozitne protimikrobne apreture na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken
mentorica: prof. dr. Barbara Simončič

7. Tatjana Pretnar
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami
mentor: doc. dr. Janez Jerman

8. Katerina Čeh
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nizkih koncentracij organofosfata klormefosa na razvoj in delovanje spolnih organov in možganov pri miših
mentor:  prof. dr. Gregor Majdič

9. Javid Hosseini Tabrizi
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv lokalnega zdravljenja z azitromicinom na izločanje N-acyl homoserin laktonov v kliničnih vzorcih psov z vnetjem ušes, povzročenim z bakterijo Pseudomonas aeruginosa
mentorica: doc. dr. Tina Kotnik
somentor: doc. dr. Modest Vengušt

10. Sara Jagrič Munih
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Farmakokinetika koencima Q10 pri športnih konjih kasačih in njegov pomen pri preprečevanju oksidativnega stresa pri vadbi
mentorica: prof. dr. Silvestra Kobal
somentor: doc. dr. Tomaž Vovk

11. Alja Plevnik Kapun
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv vitamina E na oksidativni stres pri psih z atopičnim dermatitisom
mentorica: doc. dr. Tina Kotnik
somentorica: znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher

12. Urška Ravnik
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Patogeneza in imunski odziv pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum
mentorica: prof. dr. Nataša Tozon