Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.01.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

                15. januar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

                         PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič

  
 
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Andrej Kovačič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. Branimir Furlan
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Civilni nadzor in delovanje vojske
mentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič

2. Blanka Groboljšek
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Odnos med znanostjo in javnostjo v sodobni družbi
mentor: prof. dr. Franc Mali

3. Franci Jazbec
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Upravno-sistemski vidiki migracijske politike v Sloveniji
mentor: prof. dr. Miran Komac
somentor: prof. dr. Bogomil Ferfila

4. Alenka Jelen
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Ustvarjanje medijske podobe predsednika države: vloga uradnih virov v procesu uokvirjanja televizijskih novic
mentor: prof. dr. Dejan Verčič

5. Mateja Mahnič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Učinkovanje jezika na primeru izbranih oglaševalnih besedil
mentor: prof. dr. Tomo Korošec

6. Ana Polona Mivšek
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Proces profesionalizacije babištva v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Majda Pahor
somentorica: prof. dr. Valentina Hlebec

7. Irena Auersperger
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Vpliv osemtedenske vadbe na vrednosti statusa železa, nekaterih pokazateljev vnetja in aktivnosti hepcidina pri ženskah
mentor: prof. dr. Branko Škof
somentor: doc. dr. Bojan Knap

8. Samo Rauter
s Fakultete za šport

naslov dr. disertacije: Socialni profil športnih turistov-udeležencev množičnih športnih prireditev v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič

9. Andraž Rangus
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Zavarovalni principi in medgeneracijska pogodba tristebrnega sistema pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
mentor: prof. dr. Marko Simoneti
somentorica: prof. dr. Katarina Zajc

10. Elizabeta Zirnestein
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravna ureditev inovativnosti v delovnem razmerju - med pravičnostjo in učinkovitostjo
mentorica: doc. dr. Špelca Mežnar