Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 30.01.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

29. januar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Noah Charney
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Padec in vzpon Jožeta Plečnika: Plečnikovo poklicno odpovedovanje v prid slovenskemu narodu in kritični sprejem njegovih poklicnih odločitev
mentor: prof. dr. Peter Krečič
somentor: prof. dr. Matej Klemenčič

2. Lidija Janeš
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj katalogizacijskih pravil in oblike bibliografskega vpisa na Slovenskem do konca 19. stoletja
mentorica: prof. dr. Alenka Šauperl

3. Jernej Kosi
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Nastanek slovenskega nacionalnega gibanja in njegov razvoj do srede 19. stoletja
mentorica: prof. dr. Marta Verginella

4. Boštjan Laharnar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Notranjska med prazgodovino in antiko
mentor: prof. dr. Peter Kos
somentorica: doc. dr. Janka Istenič

5. Tanja Merčun
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vizualizacija rezultatov in podpora navigaciji v vmesnikih bibliografskih informacijskih sistemov
mentorica: prof. dr. Maja Žumer
somentor: prof. dr. Trond Aalberg

6. Manja Premrl
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Motiv slikarjevega ateljeja ob koncu 19. in v prvi polovici 20. stoletja
mentor: prof. dr. Martin Germ
somentorica: doc. dr. Katja Mahnič

7. Luka Gale
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-retijskih plasti zahodnega Slovenskega bazena, Južne Alpe, Slovenija
mentor: prof. dr. Andrej Šmuc
somentorica: znan. svet. dr.Tea Kolar-Jurkovšek

8. Lovro Gorjan
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Odstranjevanje veziva iz nizkotlačno brizganih oblikovancev mentor: prof. dr. Tomaž Kosmač

9. Gojka Pajagič Bregar
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analize koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije
mentor: prof. dr. Franci Sluga
somentorica: doc. dr. Matejka Bizjak

10. Srečko Paskvale
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zaščitne prevleke na osnovi ogljika, narejene s fizikalnimi postopki nanašanja iz parne faze
mentor: prof. dr. Janez Dolinšek
somentor: doc. dr. Janez Kovač

11. Dijana Štrukelj
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv teksturirane polibutilentereftalatne preje in konstrukcijskih parametrov na elastičnost ploskovnih tekstilij
mentor: prof. dr. Krste Dimitrovski
somentorica: doc. dr. Tatjana Rijavec