Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 12.03.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

12. marec 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Andrej Kovačič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Kristina Fujs Komloš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev humanih virusov papiloma v papilomih grla ter analnih in genitalnih bradavicah
mentor: doc. dr. Pavle Košorok
somentor: prof. dr. Mario Poljak

2. Martina Glušič
 z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv sotopljencev in kovinskih ionov na strukturo blokiranih dipeptidov, glutationa in karboanhidraze
mentor: doc. dr. Jože Grdadolnik
somentorica: doc. dr. Katarina Vogel Mikuš

3. Katarina Kos
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razširjenost, tritrofične interakcije in genetska raznolikost parazitoidnih os (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) pravih listnih uši (Hemiptera: Aphididae)
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan
somentor: prof. dr. Željko Tomanović

4. Miha Krofel
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Medvrstne interakcije povezane s plenjenjem pri evrazijskem risu (Lynx lynx) na območju severnih Dinaridov
mentor: prof. dr. Ivan Kos

5. Aleksander Marinšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Geografska in ekološka členitev bukovih gozdov na Balkanu ter širina ekoloških niš rastlinskih vrst v bukovih gozdovih od Sredozemlja do Severnega morja
mentor: doc. dr.  Andraž Čarni

6. Maja Pavlin
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Povezava med spremenljivkami evtrofikacije in združbo bentoških nevretenčarjev v celinskih vodah Slovenije
mentor: doc. dr. Gorazd Urbanič

7. Primož Polanc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Populacijska genetika evrazijskega risa (Lynx lynx L.) v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Trontelj

8. Urška Sivka
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetsko ozadje procesa obarvanja in nastanka barvnega vzorca pri postrveh
mentorica: doc. dr. Simona Sušnik Bajec

9. Katja Strašek Smrdel
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev slovenskih izolatov bakterije Anaplasma phagocytophilum
mentorica: prof. dr. Tatjana Avšič Županc

10. Rok Tkavc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Mikrobne združbe solinskega raka Artemia sp. in izbranih solinskih mikrobnih preprog
mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman

11. Lidija Živčić
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ozaveščanje prebivalstva o spreminjanju podnebja v Sloveniji s poudarkom na kmetijstvu
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj