Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 28.03.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

28. marec 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Rok Gajšek
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Samodejno razpoznavanje čustvenega stanja na podlagi govora
mentor: prof. dr. France Mihelič
somentorica: prof. dr. Anja Podlesek

2. Matic Herman
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Modeliranje in karakterizacija dinamičnih lastnosti sončnih celic
mentor: prof. dr. Marko Topič

3. Jaka Katrašnik
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Kalibracija in optimizacija hiperspektralnih slikovnih sistemov
mentor: prof. dr. Boštjan Likar     

4. Jure Koselj
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Uporaba odprte koaksialne sonde za elektromagnetno karakterizacijo materialov v mikrovalovnem območju
mentor: znan. sod. dr. Vladimir Boštjan Bregar

5. Jernej Kovačič
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Študij formiranja potenciala pred negativno elektrodo v fuzijsko relevantnih plazmah
mentor: prof. ddr. Tomaž Gyergyek

6. Adam Raspor
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Raziskava možnosti povečanja smernosti in delovanja v poljubnem polarizacijskem oziroma v dvopolarizacijskem načinu votlinskih rezonatorskih anten
mentor: prof. dr. Matjaž Vidmar

7. Jernej Rozman
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Zaprtozančno zniževanje šuma v sprejemno-oddajnih sistemih na frekvenčnem področju UHF
mentorica: prof. dr. Maja Atanasijević Kunc
somentor: prof. dr. Anton Pleteršek

8. Tatjana Jovanović
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Merjenje vpliva pravil proti davčnemu izogibanju v Evropski uniji na obdavčenje mednarodnih podjetij
mentorica: prof. dr. Maja Klun

9. Karmen Vezjak Progar
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Učinkovitost sistema socialnega zavarovanja s posebnim poudarkom na oceni izpada javnofinančnih prihodkov
mentorica: prof. dr. Maja Klun

10. Tomislav Košta
z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Razvoj predmeta Glasbena vzgoja v osnovni šoli na Hrvaškem od druge polovice 19. stoletja ter primerjalna analiza s Slovenijo in z Madžarsko mentorica: prof. dr. Darja Koter