Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 04.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

4. april 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice znanosti in doktorje znanosti:

1. Igor Balevski
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv obsega krvnega strdka pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom z dvigom veznice ST na uspešnost perkutane koronarne intervencije s hkratno koronarno aspiracijo
mentor: prof. dr. Marko Noč

2. Mija Blaganje
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv lokalne aplikacije zarodnih mišičnih celic na zdravljenje stresne urinske inkontinence pri ženskah
mentor: prof. dr. Adolf Lukanovič               
somentorica: doc. dr. Irma Virant Klun

3. Klara Bulc Rozman
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinki parazoantoksantina A na živčno-mišičnem stiku
mentor: prof. dr. Dušan Šuput

4. Rade Iljaž
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Doseganje soglasja glede uporabe sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije v osnovnem zdravstvu v Sloveniji
mentor: prof. dr. Igor Švab

5. Milica Gregorič Kramberger
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Biološki markerji najpogostejših nevrodegenerativnih sindromov, ki se kažejo z demenco
mentor: prof. dr. Zvezdan Pirtošek

6. Sonja Hrašovec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Diagnostična opredelitev genetskih in epigenetskih sprememb pri karcinomu debelega črevesa in danke
mentorica: prof. dr. Metka Ravnik Glavač 

7. Mojca Jež
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Določanje označevalcev pluripotentnosti med diferenciacijo humanih matičnih celic
mentor: prof. dr. Primož Rožman

8. Gordana Kalan Živčec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Model za ocenjevanje obremenitev z delom zdravnikov družinske medicine v Sloveniji
mentor: prof. dr. Janko Kersnik                 

9. Anja Korenčič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Sistemska biologija cirkadiane ure v jetrih miši
mentor: prof. dr. Marko Goličnik             
somentorica: prof. dr. Damjana Rozman

10. Hrvoje Reschner
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen polimorfizmov adhezijskih genov in genov koagulacijske kaskade pri nastanku miokardnega infarkta oziroma stabilne koronarne bolezni pri sladkorni bolezni tip 2
mentor: prof. dr. Danijel Petrovič           
somentor: doc. dr. Matjaž Šinkovec

11. Tomaž Smrkolj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Jedrni protein 22 pri malignih tumorjih sečnega mehurja
mentor: prof. dr. Bojan Tršinar
somentor: prof. dr. Joško Osredkar

12. Lovro Suhodolčan
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv različnih načinov in časa shranjevanja na mehanske lastnosti presadka humanega patelarnega ligamenta
mentor: doc. dr. Janez Brecelj