Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

9. april 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jure Bezenšek
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Nove sinteze karbocikličnih in heterocikličnih sistemov na osnovi adicij elektronsko revnih pi sistemov na enaminone
mentor: akad. prof. dr. Branko Stanovnik

2. Rok Borštnar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Molekularne simulacije reaktivnosti in ravnotežja mentor: doc. dr. Janez Mavri
somentor: prof. dr. Jože Koller

3. Nevenka Cukjati
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv kompostnega biofiltra na emisije metana iz odlagališča komunalnih odpadkov
mentor: prof. dr. Milenko Roš
somentor: doc. dr. Gregor D. Zupančič

4. David Perko
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Povečanje učinkovitosti sinteze metanola v multifunkcijskem reaktorju
mentor: akad. prof. dr. Janez Levec

5. Blaž Skubic
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Termična obdelava izolacijskih plošč na osnovi ekspandiranega perlita
mentor: prof. dr. Igor Plazl
somentor: doc. dr. Mitja Lakner

6. Vesna Andova
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Nekaj razdaljnih in stopenjskih invariant ter fulerenske strukture
mentor: prof. dr. Riste Škrekovski
somentor: prof. dr. Tomislav Došlić

7. Luka Debenjak
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Izgradnja in umeritev detektorja sevanja Čerenkova za hiperjedrske poskuse pri visokih števnih hitrostih
mentor: prof. dr. Simon Širca

8. Rok Dolenec
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Uporaba svetlobe Čerenkova za meritev časa preleta pri pozitronski tomografiji
mentor: prof. dr. Samo Korpar

9. Andrej Perne
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Konstrukcija spektralnih metod z neperiodičnimi trigonometričnimi vrstami
mentor: prof. dr. Bojan Orel

10. Peter Smerkol
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Meritev parametra kršitve simetrije CP (ACP)  pri šibkih razpadih čarobnih barionov Lambda z detektorjem Belle
mentor: prof. dr. Boštjan Golob

11. Maja Malovrh
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Relacijski pogled na ustvarjalnost in možne aplikacije za terapevtsko delo v kontekstu psihodinamične psihoterapije parov
mentor: prof. dr. Stanko Gerjolj
somentor: prof.dr. Christian Gostečnik

12. Polona Vesel Mušič
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Birmanska pastorala na prepihu: vzgojno-pastoralni model kot oblika celostne vzgoje v Cerkvi na Slovenskem
mentor: prof. dr. Stanko Gerjolj
somentor: prof.dr. Vinko Potočnik