Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 15.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

15. april 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Aleš Valič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Martina Avbelj
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Komunikacijske molekule pri izbranih vinskih kvasovkah
mentor: prof. dr. Peter Raspor

2. Damijan Kelc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razrast poganjkov in arhitektonski razvoj rodne veje pri različnih sortah navadnega oreha (Juglans regia L.)
mentor: prof. dr. Franc Štampar
somentorica: znan. svet. dr. Anita Solar

3. Mojca Korošec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Določitev fizikalnih in kemijskih parametrov za ugotavljanje pristnosti medu
mentorica: prof. dr. Terezija Golob
somentorica: prof. dr. Nives Ogrinc

4. Martina Lužnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ohranitveni status velikega (Triturus carnifex) in navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) v sistemu izoliranih kraških vodnih teles
mentor: prof. dr. Boris Kryštufek
somentorica: doc. dr. Elena Varljen Bužan

5. Ana Mavri
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Odpornost bakterij Campylobacter coli in Campylobacter jejuni na razkužilna sredstva
mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina

6. Urška Pivk Kupirovič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv strukture lipidov v ustih na zaznavo teksture hrane
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: dr. Marcel-Alexandre Juillerat

7. Gregor Plestenjak
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Prispevek biogenih in geogenih virov k sproščanju CO2 iz tal zaraščajočih kraških pašnikov
mentor: prof. dr. Dominik Vodnik
somentorica: prof. dr. Nives Ogrinc

8. Marko Strbad
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Osamitev humanih matičnih celic iz popkovnične krvi in njihova priprava za celično terapijo
mentor: prof. dr. Primož Rožman
somentor: dr. Colin P. McGuckin

9. Martin Turjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Taksično vrednotenje sinapomorfij na filogenetskih drevesih
mentor: prof. dr. Peter Trontelj

10. Aleš Ugovšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Utrjevanje utekočinjenega lesa in zgradba spoja pri lepljenem lesu
mentor: prof. dr. Milan Šernek

11. Grega Ernest Voglar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Metode solidifikacije/stabilizacije (S/S) za remediacijo onesnaženih zemljin
mentor: prof. dr. Domen Leštan