Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

9. maj 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Aleš Valič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Metod Čepar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
mentorica: prof. dr. Metka Furlan
somentorica: prof. dr. Majda Merše

2. Andreja Erdlen
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ženske in ženskost v pravljici
mentor: prof. dr. Janez Vrečko
somentorica: doc. dr. Lilijana Burcar

3. Anita Jug Došler
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu z raziskovanjem in usmerjanjem prikritega kurikuluma
mentor: prof. dr. Robert Kroflič
somentor: doc. dr. Janez Vogrinc

4. Manja Kisner
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Zlo med ontologijo in etiko (Hannah Arendt in Theodor W. Adorno)
mentorica: prof. dr. Cvetka Toth

5. Simona Klaus
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010
mentorica: prof. dr. Mirjana Mencej
somentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

6. Blaž Podpečan
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Novoveški nagrobnik  kot vir arheoloških podatkov
mentorica: prof. dr. Katarina Katja Predovnik

7. Katja Praznik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Intelektualno gospostvo: sodobna umetnost med vzhodom in zahodom
mentor: prof. dr. Rastko Močnik

8. Eva Premk Bogataj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Končnost in neskončnost v literarnem opusu Nikole Šopa in Gregorja Strniše
mentor: prof. dr. Vladimir Osolnik
 somentorica: doc. dr. Đurđa Strsoglavec

9. Urška Repinc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Delo šolskega knjižničarja z nadarjenimi učenci
mentor: prof. dr. Primož Južnič

10. Tjaša Ribizel
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945-1963
mentor: prof. dr. Leon Stefanija
somentor: doc. dr. Jernej Weiss

11. Lidija Šumah
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Afekt v filozofiji in psihoanalizi
mentorica: prof. dr. Alenka Zupančič-Žerdin
                                    
12. Urška Valenčič Arh
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kontrastivna analiza frazeologije v umetnostnih besedilih za otroke in mladino (na primeru besedil Christine Nöstlinger)«
mentorica: doc. dr. Uršula Krevs Birk
somentorica: prof. dr. Erika Kržišnik
somentor: prof. dr. Harald Burger