Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 13.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

13. maj 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Olja Bregar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proteomska analiza micelija in sekretoma dveh specializiranih form glive Monilinia laxa (Aderh. & Ruhl.) Honey
mentorica: prof. dr. Branka Javornik

2. Mirjana Bistan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ugotavljanje prisotnosti in možnosti odstranjevanja estrogeno aktivnih spojin v vodah s kemijskimi in biološkimi metodami
mentorica: doc. dr. Tatjana Tišler
somentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar

3. Rok Kopinč
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga homeostaze železa v ekologiji podvrst bakterije Mycobacterium avium
mentor: znan. sod. dr. Aleš Lapanje

4. Katarina Kovač
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba netermičnih postopkov za inaktivacijo virusov v vodi in hrani
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: viš. znan. sod. dr. David Rodríguez-Lázaro

5. Luka Lipoglavšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularno biološki opis sestave bakterijskega dela mikrobne združbe tal visoke Himalaje v območju ledenika Kanchenjunga in vpliv dejavnikov okolja na njeno sestavo
mentor: prof. dr. Gorazd Avguštin

6. Katarina Logar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razširjenost in genetska raznolikost bakterije Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v rejah krav molznic s paratuberkulozo
mentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek

7. Špela Mechora
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv selena na izbrane kmetijske in vodne rastline
mentorica: doc. dr. Mateja Germ
somentorica: prof. dr. Vekoslava Stibilj

8. Primož Oražem
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv različnih podlag na kakovost plodov breskve sort 'Royal Glory' in 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh
mentorica: prof. dr. Metka Hudina

9. Andrej Paušič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sprememba krajinske zgradbe, floristične sestave in ekoloških razmer v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih 200 letih
mentor: doc. dr. Andraž Čarni

10. Tamara Puš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava metod za določanje prehranskega statusa posameznika
mentor: prof. dr. Marjan Simčič
somentorica: prof. dr. Nataša Fidler Mis