Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 22.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. maj 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Cvetka Požar
z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

naslov dr. disertacije: Razvoj plakata v 20. stoletju na Slovenskem
mentor: prof. dr. Stane Bernik

2. Beata Akerman
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Ovire in varovalni dejavniki pri socialnem vključevanju oseb, ki jecljajo
mentorica: doc. dr. Liljana Rihter
somentorica: prof. dr. Karmen Erjavec

3. Igor Ivašković
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Razsežnosti jugoslovanstva v prvi polovici 20. stoletja
mentor: prof. dr. Janko Prunk

4. Barbara Lužar
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vloga socialnih omrežij pri timskem delu
mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
somentor: prof. dr. Vesa Taatila

5. Robert Šumi
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Vpliv integritete na uslužni stil vodenja v profitni in neprofitni organizaciji
mentorica: prof. dr. Dana Mesner Andolšek
somentor: prof. dr. Branko Lobnikar

6. Žarko Tepavčević
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Kohabitacija kot alternativa zakonski zvezi v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Tanja Rener


7. Jure Bernetič
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj modela za napovedovanje kaljivosti
visokotrdnih malolegiranih jekel
mentor: prof.dr. Borut Kosec
somentor: prof. dr. Anton Smolej

8. Damir Česnik
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv notranjih napetosti na obliko izdelkov iz jeklene pločevine
mentor: prof.dr. Milan Bizjak

9. Janez Langus
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Numerično modeliranje interakcij med tekočino
in delci od makro do nano dimenzij
mentor: prof. dr. Tomaž Rodič

10. Boštjan Šumiga
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Informacijski pristopi v načrtovanju kemijskih postopkov mikrokapsuliranja
mentorica: prof. dr. Bojana Boh

11. Helena Devetak
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu mentor: prof. dr. Vid Jakulin
                         
12. Andreja Tratnik Zagorac
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in kriminalitetno-politični vidiki
mentorica: prof. dr. Katja Šugman Stubbs