Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 23.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. maj 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Aleš Valič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Višnja Kukoč
S Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Metoda za načrtovanje javnih mestnih prostorov v obdobju tranzicije na primeru Split III.
mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes
somentor: prof. dr. Aleš Vodopivec

2. Barbara Mali
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Varnost in učinkovitost elektrokemoterapije mentor: prof. dr. Tomaž Jarm

3. Tadej Petrič
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Inteligentno vodenje robotov z uporabo nelinearnih oscilatorjev
mentor: znan. svet. dr. Leon Žlajpah

4. Matjaž Zadravec
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Adaptivnost haptične podpore in določanje optimalnih trajektorij pri urjenju gibanja paretične zgornje ekstremitete
mentor: prof. dr. Zlatko Matjačić

5. Jaka Ziherl
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Haptični primitivi v rehabilitacijski robotiki
mentor: prof. dr. Marko Munih

6. Nataša Beranič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Študije metabolizma progesterona, vloge aldo-keto reduktaz in progestinov pri endometriozi
mentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner     

7. Emina Durmiši
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska raznolikost virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Tatjana Avšič Županc      

8. Renato Eržen
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Odzivnost bazofilcev in vzpostavitev imunske tolerance  po zdravljenju s specifično imunoterapijo pri preobčutljivih za strup kožekrilcev
mentor: prof. dr. Mitja Košnik                  
somentor: doc. dr. Peter Korošec                   

9. Simon Kovač
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv različnih kontaktnih površin kolčnih endoprotez (kovina – polietilen in kovina – kovina) na srednjeročne rezultate kliničnih in radioloških analiz
mentor: prof. dr. Vinko Pavlovčič               
somentorica: viš. znan. sod. dr. Ingrid Milošev

10. Boštjan Markelc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv elektroporacije in elektrokemoterapije na normalno in tumorsko žilje pri miših
mentorica: prof. dr. Maja Čemažar               
somentor: prof. dr. Tomaž Jarm

11. Aleš Sedlar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Protitumorski učinek elektrogenske terapije z interlevkinom 12 v kombinaciji z obsevanjem ali elektrokemoterapijo pri mišjih tumorjih
mentor: prof. dr. Gregor Serša

12. Eva Skalerič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki tveganja za napredovanje paradontalne bolezni in vpliv velikosti paradontalne rane na raven C-reaktivnega proteina pri prebivalcih Ljubljane
mentor: prof. dr. Milan Petelin