Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 04.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. junij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Sašo Čebašek
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv gostote naboja na poliionu in narave protiiona na fizikalnokemijske lastnosti raztopin ionen halogenidov v vodi
mentor: prof. dr. Vojeslav Vlachy

2. Tadeja Birsa Čelič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Razvoj poroznih kovinsko-organskih adsorbentov za shranjevanje plinov in toplote
mentor: prof. dr. Venčeslav Kaučič

3. Hanna Ingrid Sopha
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študije novih antimonovih in bizmutovih elektrod za uporabo v sodobni elektroanalizi
mentor: viš. znan. sod. dr. Samo Hočevar
somentor: prof. dr. Boris Pihlar

4. Amadej Juranovič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: 2H-Piran-2-oni kot dieni pri cikloadicijah z izbranimi alkeni in alkini
mentor: prof. dr. Marijan Kočevar

5. Jakob Kljun
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza in fizikalno-kemijska karakterizacija novih rutenijevih koordinacijskih spojin s kinoloni
mentor: prof. dr. Iztok Turel

6. Nataša Kovačević
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Interakcije azolnih korozijskih inhibitorjev s površinami kovin prehoda
mentor: viš. znan. sod. dr. Anton Kokalj
somentorica: prof. dr. Ksenija Kogej

7. Ana Kroflič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Termodinamske raziskave micelizacije in drugih oblik asociacije v modelnih farmacevtskih sistemih
mentorica: prof. dr. Marija Bešter-Rogač

8. Klemen Pirnat
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Litijevi ionski akumulatorji na osnovi redoks aktivnih organskih molekul
mentor: prof. dr. Boris Šket
somentor: znan. sod. dr. Robert Dominko

9. Jerneja Šauta Ogorevc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Karakterizacija in fotokatalitska aktivnost po sol-gel postopku pripravljenih tankih plasti TiO2
mentor: prof. dr. Peter Bukovec

10. Ana Marija Sobočan
s Fakultete za socialno delo

naslov dr. disertacije: Etika v socialnem delu
mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek

11. Samo Bardutzky
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Sprejem zadeve v ustavnosodno presojo
mentor: prof. dr. Igor Kaučič

12. Ciril Keršmanc
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Preslepitve na meji in onkraj pregona
mentor: prof. dr. Zvonko Fišer
somentor: zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon