Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 27.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

26. junij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Etjen Bizaj
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Medsebojni vpliv kontaminantov in starterskih kultur med alkoholno fermentacijo
mentor: prof. dr. Peter Raspor
somentor: dr. Chris Curtin

2. Mitja Ferlan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Spremljanje toka ogljika v kraških ekosistemih z mikrometeorološkimi metodami
mentor: prof. dr. Franc Batič
somentor: znan. svet. dr. Primož Simončič

3. Barbara Pipan
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska raznolikost navadne ogrščice (Brassica napus L.) in njenih spolno kompatibilnih sorodnikov v slovenskem pridelovalnem prostoru
mentor: prof. dr. Vladimir Meglič

4. Matej Plankar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Koherenca v bioloških sistemih in njene aplikacije v biološke znanosti
mentor: prof. dr. Igor Jerman

5. Simon Poljanšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dendrokronologija črnega bora (Pinus nigra Arnold) na območju zahodnega dela Balkanskega polotoka
 mentor: doc. dr. Tomislav Levanič

6. Gašper Pustovrh
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna filogenija in populacijsko genetska struktura marmorirane postrvi (Salmo marmoratus) v Sloveniji
mentorica: doc. dr. Simona Bajec Sušnik
somentor: viš. znan. sod. dr. Aleš Snoj

7. Ajda Ulčnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razgradnja lindana in endosulfana z lesnimi glivami
mentor: prof. dr. Franc Pohleven

8. David Voglar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba elektrokemijskih procesov pri remediaciji tal, onesnaženih s kovinami
mentor: prof. dr. Domen Leštan

9. Minja Zorc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj biooznačevalcev za nalaganje maščobe z integracijo genomskih podatkov in bioinformacijsko analizo
mentorica: prof. dr. Tanja Kunej

10. Marjana Grandič
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Patofiziološko delovanje sintetičnih polimernih alkilpiridinijevih soli in vitro in in vivo 
mentor: prof. dr. Robert Frangež
somentorica: prof. dr. Kristina Sepčić

11. Cvetka Marhold
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Ugotavljanje bakterij iz družine Chlamydiaceae pri pticah v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Alenka Udovč