Skoči na vsebino

Doktorska šola

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 

Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani je na 2. seji, 25. januarja 2022, sprejela usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in obrazec za doktorske študente.

Del usmeritev sta tudi obrazca za pripravo načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki (NRRP) na doktorskem študiju:

obrazec NRRP ob prijavi dispozicije doktorske disertacije

obrazec NRRP ob predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela oziroma ob oddaji doktorske disertacije


V skladu s 50. členom Pravilnika o doktorskem študiju in vseh določil, ki se nanašajo nanj (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisanih od študijskega leta 2021/2022 naprej) morajo biti raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe.

Namen NRRP je, da doktorski študenti na začetku raziskovalnega dela načrtujejo, kako bodo pridobljene podatke za doktorsko disertacijo hranili in naredili dostopne tudi drugim. Predlagani obrazec je lahko v pomoč doktorskim študentom pri pripravi NRRP, lahko pa v dogovoru z mentorjem glede na posebnosti znanstvene vede ali področja k pripravi NRRP pristopijo na drugačen način. NRRP sledi načelom FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - najdljivi, dostopni, povezljivi in ponovno uporabni podatki) in načelu Horizon EU glede odprtega dostopa - “toliko odprti, kot je mogoče, toliko zaprti, kot je potrebno” (as open as possible, as closed as necessary).

V pomoč pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki je lahko tudi obrazec Science Europe.
 

Najpogostejša osnovna vprašanja in odgovori v zvezi pripravo NRRP ter s shranjevanjem raziskovalnih podatkov

Doktorande, mentorje in članice UL naprošamo, da na naslov doktorski.studij@uni-lj.si sporočijo teme iz ravnanja z raziskovalnimi podatki, za katere bi želeli usposabljanja.


Posnetki in gradivo z dogodkov o ravnanju z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskega študija na UL:

 

Več informacij o prihodnjih dogodkih o ravnanju z raziskovalnimi podatki bo objavljenih tukaj.


Arhiv družboslovnih podatkov:  Data FAIRness at the University of Ljubljana

Etika v raziskovanju na Univerzi v Ljubljani