Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA,
ki ga izvajata Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki, Ul. Ivana Filipovića 4, 51000, Rijeka, Hrvaška, in obsega naslednja modula programa:

  • Javno upravljanje
  • Ekonomski

Več informacij nahttps://www.fu.uni-lj.si/programi/doktorski-upravljanje-in-ekonomika-javnega-sektorja
Elektronski naslov: Telefon: 00386 1 58 05 504

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 3 leta

Vpisni pogoji:

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
  • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

  • uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50%
  • uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50%

Kraj izvajanja: Ljubljana, Slovenija in Reka, Hrvaška

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 8. 9. 2023.

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 8. 9. 2023. Do zaključka prijavnega roka kandidati preko informacijskega sistema eVŠ oddajo elektronsko tudi vsa zahtevana dokazila.

Vpis bo potekal na Fakulteti za upravo in bo zaključen najkasneje do 30. 9. 2023.

Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.fu.uni-lj.si/programi/doktorski-upravljanje-in-ekonomika-javnega-sektorja. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov: .

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila 15. 9. 2023 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ.