Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV (drugi prijavni rok od 21. do 22. 9. 2023)

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z naslednjima članicama Univerze v Ljubljani:

  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana in
  • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

  • Materiali
  • Metalurgija
  • Rudarstvo in geotehnologija

Več informacij na: www.ntf.uni-lj.si/omm 

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študij o materialih se lahko vpiše, kdor je končal:

•      bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),

•      enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,

•      dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,

•      dosedanji študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v študijske programe tretje stopnje se jim določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,

•      dosedanji (stari) študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov bodo ti izbrani na podlagi:

  • povprečne ocene oz. dotedanjega študijskega uspeha (60 %)
  • morebitne znanstvenoraziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje v praksi (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli večje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti na spletnem portalu eVŠ. 

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2023

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 21. 9. do 22. 9. 2023. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.