Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Haring)

Zagovor doktorske disertacije (Haring)

Datum: 12.04.2023
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Gregor Haring, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Kost in pokostnica golenice ter sklepna ovojnica kolena kot potencialni vir mezenhimskih matičnih/stromalnih celic pri kadavrih« v sredo, 12. aprila 2023, ob 13. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).