Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Simončič)

Zagovor doktorske disertacije (Simončič)

Datum: 31.03.2023
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Matjaža Simončiča, mag. kem., z naslovom
Vloga sotopljencev pri kompleksaciji globularnih proteinov s sintetičnimi polielektroliti v vodnih raztopinah
The role of co-solutes in complexation of globular proteins with synthetic polyelectrolytes in aqueous solutions

(mentor izr. prof. dr. Miha Lukšič)

Zagovor bo v petek, 31. 3. 2023 ob 14.00 uri v predavalnici 1, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.