Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Ocepek)

Zagovor doktorske disertacije (Ocepek)

Datum: 06.04.2023
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
da bo Domen Ocepek v četrtek, 6. 4. 2023 ob 12:00 uri zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Eksperimentalni dinamski modeli podstruktur v metodah analize prenosnih poti

Mentor:           izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor:       prof. dr. Miha Boltežar
 
Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.