Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Sever)

Datum: 26.06.2015
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v petek, dne 26. junija 2015 ob 12.00, Martin Sever, univ. dipl. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

OPTIMIZACIJA HRAPAVOSTI SPOJEV V TANKOPLASTNIH SILICIJEVIH SONČNIH CELICAH S TRIDIMENZIONALNIM OPTIČNIM MODELIRANJEM IN SIMULACIJAMI (OPTIMISATION OF INTERFACE TEXTURES IN THIN-FILM SILICON SOLAR CELLS AIDED BY THREE-DIMENSIONAL OPTICAL MODELLING AND SIMULATIONS).

 na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška