Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Furlan)

Datum: 01.02.2016
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

 

 

o b v e š č a,

 

 

da bo v ponedeljek, dne 1. februarja 2016 ob 10.00, Vladimir Furlan, univ. dipl. inž. el.,javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »FREKVENČNO NASTAVLJIVA ANTENA Z VISOKIM IZKORISTKOM NA FEROELEKTRIKU (FREQUENCY-AGILE, HIGHLY-EFFICIENT ANTENNA ON FERROELECTRIC SUBSTRATE)«.

 

 

Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.

 

 

 

Lep pozdrav,