Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Romih)

Datum: 29.06.2016
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - B5

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v sredo, dne 29. junija 2016 ob 14.00, Tea Romih, univ. dipl. biol. javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom

SPROŠČANJE IONOV Z NANODELCEV V PREBAVILU MODELNEGA ORGANIZMA (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) (RELEASE OF IONS FROM NANOPARTICLES IN THE DIGESTIVE SYSTEM OF A MODEL ORAGNISM) (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)).

Zagovor bo v B5 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.

Lep pozdrav,