Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Korinšek)

Datum: 20.03.2017
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - diplomska soba na Fakulteti za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO  o b v e š č a,  

da bo v ponedeljek, dne 20. marca 2017 ob 11.00, mag. Gašper Korinšek, univ. dipl. inž. el.,javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom RAZPOZNAVANJE VRSTNO-SPECIFIČNIH VIBRACIJSKIH SIGNALOV ŠKRŽATKOV SAMCEV VRSTE A. BICINCTA »DRAGONJA« IN REPRODUKCIJA ODGOVOROV SAMICE V REALNEM ČASU (RECOGNIZING SPECIES-SPECIFIC VIBRATIONAL SIGNALS OF A. BICINCTA »DRAGONJA« MALES AND REPRODUCING FEMALE REPLIES IN REAL TIME).