Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Ergaver G.)

Datum: 19.05.2017
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - diplomska soba na Fakulteti za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

 o b v e š č a,

 da bo v petek, dne 19. maja 2017 ob 13.00, Gregor Ergaver, univ. dipl. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom RAZISKAVA ELEKTROMAGNETNIH SEVALNIH EMISIJ ELEKTRONSKIH NAPRAV ZA AVTOMOBILSKO PODROČJE

(RESEARCH OF ELECTROMAGNETIC RADIATED EMISSIONS FOR AUTOMOTIVE ELECTRONIC DEVICES).

 Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.