Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Đorđević)

Datum: 03.09.2018
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Univerza v Ljubljani  Fakulteta za pomorstvo in promet obvešča, da bo Boban Đorđević zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: EVALUATION OF THE IMPACT OF THE TRAIN CONTROL INFORMATION SYSTEM ON RAILWAY INFRASTRUCTURE AVAILABILITY USING A MULTI-CRITERIA MODEL (Ocenjevanje vpliva informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa na razpoložljivost železniške infrastrukture z večkriterijskim modelom).
Mentor
: prof. dr. Tomislav Josip Mlinarć
Somentorica: doc. dr. Evelin Krmac

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 03.09.2018 ob 11:00 uri v sejni sobi na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani v Portorožu.

Sedem dni pred zagovorom bo doktorska disertacija na vpogled v dekanatu UL FPP.

dekanja fakultete
prof. dr. Elen Twrdy