Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Golob)

Datum: 20.11.2018
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta obvešča, da bo Urška Golob zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv digitalnih medijev na ustvarjalni proces v likovni umetnosti (The influence of digital media on creative process in fine arts).

Mentorica: Izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe
Somentor: Izr. prof. dr. Urban Kordeš

Javni zagovor doktorske disertacije bo v torek, 20.11.2018 ob 12:00 uri v predavalnici P-105 na Snežniški 5, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani.

Sedem dni pred zagovorom bo doktorska disertacija na vpogled v referatu UL NTF.

dekan fakultete
prof. dr. Boštjan Markoli