Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Mirtič)

Datum: 29.05.2020
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo JANJA MIRTIČ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Neizkoriščen potencial polielektrolitov za razvoj naprednih dostavnih sistemov za zdravilne učinkovine in probiotike«.

 

Javni zagovor bo v petek, 29. maja 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Janja Mirtič.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka,  26. 5. 2020 do 12. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije Janja Mirtič, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 29. 5. 2020 ob 13. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije Janja Mirtič, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

 ______________________________

Podpis:                

______________________________