Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Domajnko)

Datum: 24.06.2020
Ura: 13:15:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

 UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

 

o b v e š č a,

 

da bo v sredo, dne 24. junija 2020 ob 13.15, Dora Domajnko, mag. inž. el., javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »"KOMPENZACIJA HISTEREZE ANIZOTROPNEGA MAGNETOUPOROVNEGA SENZORJA ZA MERJENJE POMIKA ALI ZASUKA S POMOČJO MODELA ZAOSTAJAJOČIH DOMEN" (COMPENSATION OF HYSTERESIS OF AN ANISOTROPIC MAGNETORESISTIVE SENSOR FOR POSITIONING OR ROTATIONAL APPLICATIONS USING THE LAGGING-DOMAIN MODEL)«.

 

Zagovor bo v predavalnici 2 na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.