Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Zahirović)

Datum: 06.07.2020
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ABIDA ZAHIROVIĆ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Identifikacija in ovrednotenje mimotopov glavnega alergena čebeljega strupa Api m 1 za razvoj specifične imunoterapije«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 6. julija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat ABIDA ZAHIROVIĆ.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do petka,    3. 7. 2020 do 15. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije ABIDE ZAHIROVIĆ, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 6. 7. 2020 ob 13. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in        pisnega gradiva doktorske disertacije ABIDE ZAHIROVIĆ, mag. farm.,  

na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

 

Podpis: