Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Arhiv zagovorov doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Nabergoj Makovec)

Zagovor doktorske disertacije (Nabergoj Makovec)

Datum: 01.07.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo URŠKA NABERGOJ MAKOVEC, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Ovrednotenje implementacije in koristi farmacevtskih kognitivnih storitev osnovanih na pregledu zdravil v Sloveniji«.

 

Javni zagovor bo v sredo, 1. julija 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat URŠKA NABERGOJ MAKOVEC.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka,  30. 6. 2020 do 12. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije URŠKE NABERGOJ MAKOVEC, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 1. 7. 2020 ob 14. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in        pisnega gradiva doktorske disertacije URŠKE NABERGOJ MAKOVEC, mag. farm.,  na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: