Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Draksler)

Datum: 13.07.2020
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo PETRA DRAKSLER, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Vpliv lastnosti polietilenoksida na načrtovanje in izdelavo ogrodnih tablet«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 13. julija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat PETRA DRAKSLER.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do petka,  10. 7. 2020 do 15. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije PETRE DRAKSLER, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 13. 7. 2020 ob 13. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije PETRE DRAKSLER, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: