Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Arhiv zagovorov doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Kragelj Lapanja)

Zagovor doktorske disertacije (Kragelj Lapanja)

Datum: 07.07.2020
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo NEVENKA KRAGELJ LAPANJA, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Vrednotenje potencialnih mutagenih nečistot v sintezi vortioksetina z vidika regulatornih zahtev«.

 

Javni zagovor bo v torek, 7. julija 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat NEVENKA KRAGELJ LAPANJA.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do ponedeljka, 6. 7. 2020 do 12. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije NEVENKE KRAGELJ LAPANJA, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 7. 7. 2020 ob 14. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije NEVENKE KRAGELJ LAPANJA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: