Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Robnik)

Datum: 28.09.2020
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo BLAŽ ROBNIK, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Študij produktov reakcij med zdravilnimi učinkovinami z aminsko skupino in reaktivnimi nečistotami v pomožnih snoveh«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 28. septembra 2020 ob 9. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat BLAŽ ROBNIK.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do petka,  25. 9. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

 

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije BLAŽA ROBNIKA, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 28. 9. 2020 ob 9. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

  

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije BLAŽA ROBNIKA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

 

Podpis: