Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Lamešić)

Datum: 08.10.2020
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo DEJAN LAMEŠIĆ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Proučevanje pomembnih lastnosti hidroksipropilmetilceluloze in laktoze ter njihov vpliv na parametre kakovosti tablet«.

 

Javni zagovor bo v četrtek, 8. oktobra 2020 ob 12. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat DEJAN LAMEŠIĆ.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do srede,     7. oktobra. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

 

 

oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije DEJANA LAMEŠIĆA, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 8. 10. 2020 ob 12. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije DEJANA LAMEŠIĆA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

 

Kraj in datum:

 

 

Podpis: