Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Vidmar Golja)

Datum: 30.10.2020
Ura: 15:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo MAŠA VIDMAR GOLJA, mag. lab. biomed., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Vpliv folatov na molekularne osnove prirojenih nepravilnosti ploda«.

 

Javni zagovor bo v petek, 30. oktobra 2020 ob 15.30. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat MAŠA VIDMAR GOLJA.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do četrtka,    29. 10. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                                          

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije MAŠE VIDMAR GOLJA, mag. lab. biomed., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 30. 10. 2020 ob 15.30 uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije MAŠE VIDMAR GOLJA, mag. lab. biomed., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: