Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Kopač)

Datum: 13.05.2021
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

 UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

 

obvešča, 

 

Mag. Janez Kopač, študent interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovja, področje: ameriške študije, bo v četrtek, 13. 5. 2021 ob 14:00 preko Zoom zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

ZUNANJA ENERGETSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE V PRIMERJAVI Z ZUNANJO ENERGETSKO POLITIKO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE, RUSKO FEDERACIJO IN LJUDSKO REPUBLIKO KITAJSKO SKOZI PRIZMO NEOFUNKCIONALIZMA 

pred komisijo v sestavi:
 

-      predsednik: prof. dr. Igor Lukšič

-      mentor: izr. prof. dr. Damjan Lajh         

-      somentor: prof. dr. Bogomil Ferfila

-    član: prof. dr. Iztok Prezelj

-    član: prof dr. Jovan Filipović          

 

 

Za Zoom povezavo pišite najmanj en delovni dan pred zagovorom na e-mail: