Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Voga)

Datum: 17.06.2021
Ura: 08:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

 Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
 
Vpliv izbranih dejavnikov na proliferacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva psov in mačk
 
Effect of selected factors on proliferation and differentiation of canine and feline adipose derived mesenchymal stem cells
 
ki jo je izdelala
 
 
Metka Voga, dr. vet. med.
 

Mentor: prof. dr. Gregor Majdič
Somentorica; doc. dr. Ana Nemec
 
Javni zagovor bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 8.00 uri, preko Zoom aplikacije na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98299629812
 
 
Vljudno vabljeni!