Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Golob)

Datum: 13.07.2021
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Odpornost proti antibiotikom in virulenčni dejavniki enterokokov pri živalih in v živilih živalskega izvora
 
Antimicrobial resistance and virulence factors in enterococci from animals and food of animal origin
 
ki jo je izdelala
 
Majda Golob dr. vet. med.
 
 
Javni zagovor bo v torek, 13. julija 2021 ob 12.00 uri v podiplomski predavalnici Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Vljudno vabljeni!