Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Obšteter)

Datum: 12.07.2021
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo: 

Jana Obšteter, MSc., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Učinkovita uporaba genomskih informacij v rejskih programih za majhne populacije govedi«v ponedeljek, 12. julija 2021, ob 11.00 uri.

Zagovor doktorske disertacije bo potekal preko videokonferenčnega sistema Webex na povezavi:

https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m84e20d7aa1b30aec967ca438352b1d33


Mentor: izr. prof. dr. Gregor Gorjanc (Roslin Institute Edinburgh in BF)
Somentor: znan. sod. dr. Janez Jenko (KIS)
 
Komisija za zagovor:
doc. dr. Špela Malovrh (BF) – predsednica
izr. prof. dr. Marija Klopčič (BF) – članica
prof. dr. Ino Čurik (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) - član