Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Kišek)

Datum: 01.09.2021
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča,

da bo: Mateja Kišekmag. inž. gozd., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Genetska variabilnost in ohranjanje genskih virov lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji«,  v sredo, 1. septembra 2021 ob 12.00 uri. Zagovor doktorske disertacije bo potekal v predavalnici G6, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Večna pot 83, Ljubljana.

Mentor: prof. dr. Robert Brus (BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Jurij Diaci (BF) – predsednik
prof. dr. Jernej Jakše (BF) – član
prof. dr. Davorin Kajba (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb) – član